Història

A principis de 1999 una parella de joves que coneixia el món de l'Escoltisme, na M. Isabel Soler i n'Albert Palou, es van començar a moure per veure si era possible obrir un agrupament a Sa Pobla. Així, no tardaren a posar-se a cercar més gent per tal d'aconseguir entre tots que l'agrupament fos una realitat. La tasca no va ser fàcil, ja que calia trobar un local per fer-hi les activitats, recursos materials per iniciar la seva posada en marxa i iniciar una difusió sobre l'escoltisme. Finalment i després d'alts i baixos n'Esperança Seguí, na Isabel M. Simonet, na Catalina M. Seguí, na M. Isabel Soler i n'Albert Palou feren la programació del curs 99/00, confeccionaren el foulard amb el triangle negre i ribet blanc i anomenaren l'agrupament " Agrupament Escolta i Guia Sa Marjal ". El 30 d'octubre de 1999 iniciaren les activitats amb les unitats de Ll/D i R/E al pati de l'Institut Joan Taix. D'aquell primer any no ens podem oblidar del primer campament d'estiu que feren tots junts a Cala Mesquida, ja que allà es feren les primeres promeses de l'Agrupament.
El segon any hi va haver el naixement de la nostra plana web i del nostre butlletí Sa Fotja.El creixement de l’oferta educativa fou amb el tercer curs a on s’obri la unitat de P/C i la unitat de Ferrerets amb na Sebastiana Socias i na Cristina Ciucio. El quart any apareix la 2a edició de la plana web i la possibilitat de consultar la versió digital de Sa Fotja. A més la unitat de P/C participà a una trobada internacional anomenada “ Germanies “. D’aquesta trobada neix la possibilitat de contactar amb els escoltes de Polònia a on participaríem del “Green Wave“ a Jaroslawiec l’estiu del 2004. Al sisè curs les unitats de R/E i P/C participen a l’Eurojam, un Jamboree de caire Europeu, però que tingué una forta participació d’escoltes procedents dels cinc continents. Es tractava del Jamboree previ al centenari de l’escoltisme.
Aquest setè curs es produeix el relleu dels caps d’agrupament, na M. Isabel Soler i Busquets i n’Albert Palou i Caldentey entrant na Magdalena Cifre Nadal. És un any ple de canvis i il•lusions a on s’edita un DVD recopilatori dels 6 anys i extrenam la 3a edició de la plana web.
Sempre a punt.