AMPA Rafal Vell

AMPA vol dir ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES, però AMPA RAFAL VELL és molt més. Ben segur que el currículum de la nostra associació és envejable per a molts de centres, i això no és una casualitat, encara que ens quedi molt per fer. La col·laboració de tots els pares i mares és fonamental per continuar aquesta tasca.

L'AMPA funciona a partir d'una petita quota anual per família i les quotes pels diferents serveis que oferim. Això vol dir tenir contractades cuineres, monitores i monitors, coordinadora, secretària i fer totes les compres i gestions per funcionar com el que som: un equip de feina dins l'escola.

Com s'organitza?

Els socis es reuneixen, a més, en dues ASSEMBLEES anuals, a principi i a final de curs per posar en comú problemes i il·lusions. També és un bon moment per posar-se en contacte amb els membres de la Junta i perquè aquesta passi els comptes de la seva actuació.

Per què ens convè ser socis?