Comissions

Les comissions se creen per dur a terme feines concretes dins l'escola. Hi ha un Vocal de la Junta com a coordinador, però sense la participació d'altres mares i pares no és possible dur-les endavant, pel que no fa falta que vos digui que hi estau convidats.

Actualment les que hi ha en funcionament són les següents, encara que l'AMPA està oberta a qualsevol suggeriment per crear-ne de noves:

  • Tresoreria
  • Menjador
  • Activitats Extraescolars i Festes
  • Escola de Família
  • Informació i Comunicació
  • Informàtica