Informació i Comunicació

Comunicar-nos ha estat sempre un objectiu que ens ha preocupat molt i que cada curs intentam millorar.

Vàrem veure que no bastava amb fer la nostra feina perquè ens coneguessin, també ens havíem de comunicar: circulars, cartells, la participació en la revista de l'escola TORRENT... són alguns dels mitjans clàssics que empram per informar-vos del que feim.

Però volem que aquesta comunicació fos en els dos sentits, i per això creàrem aquesta web, la llista de correu i el blog, des d'on ens podeu fer arribar els vostres suggeriments i comentaris per tal de millorar la nostra feina.

Si vos animau podeu formar part d’aquesta comissió. La porta és oberta.

Tornar enrera