Escola matinera

Tant l'escola com l'AMPA tenim present que hi ha famílies amb horaris laborals que no són compatibles amb els horaris de l'escola. Per ajudar en aquest sentit, aquest servei permet deixar els infants al centre abans de les 8,30 (hora de començament de l'horari lectiu), ja sigui amb una inscripció mensual o dies aïllats.

Volem que també sigui un servei educatiu i no una simple "guarda" d'infants. Per això pretenem dedicar aquest temps a activitats que giren entorn a quatre eixos: lectura i estudi, activitats plàstiques, contar contes, jocs de taula... Són activitats lúdiques i tranquil·les, tant per l'edat dels infants com per anar fent un bona incorporació al dia escolar que ja és per ell mateix espès.

Per la importància d'aquesta tasca i seguint la línia d'actuació de l'associació, aquest servei està gestionat per l'AMPA i cobert amb monitors/es del servei de menjador que procuram siguin el més estables possible durant el curs. Això permet una millor convivència ja que es tracta de personal que ja coneix la majoria dels alumnes i plenament integrat en la dinàmica de l'escola.

Si voleu més informació consultau amb la secretària de l'AMPA.

Tornar enrera