S'Estany del Bisbe

cccc S'Estany del Bisbe és una zona humida envoltada de canyet i tamarells amb zones de salicorniar, a la qual hi habiten diverses aus: blauets, agrons, gallines d'aiuga i fotges. Podem resseguir el torrent per la riba esquerra i els afeccionats a l'ornitologia podran improvisar observatoris des dels quals gaudir de l'observació de nombrosos ocells. cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura // La Cultura

Serveis Públics

ccccccc Webmaster ccccccc