Els Guerrers de Son Favar, un simbol de resistència de la cultura d'Artà

       
Festa de Sant Antoni
       
cccc Les principals festes populars del municipi són Sant Antoni ( 16 i 17 de gener), Sant Salvador (Primera setmana d'agost), els Darrers Dies, Sant Antoi de Juny. cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura // La Cultura

Serveis Públics //