Sa Talaia Freda

cccc

Cara nord de la Talaia Freda (561 m), al muntanya més alta d'Artà i les Serres de Llevant, amb el penyassegats de roca calcària del terciari.

cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura //La Cultura

Serveis Públics //