Antic mollet de la Colònia de Sant Pere

cccc La Colònia de Sant Pere és un poble costaner d'uns 300 habitants que a l'estiu es converteix en zona d'estiueig de caracter residencial, cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura // La Cultura

Serveis Públics //