La serra Artana

cccc La Serra Artana és el massis més alt i compacte de de les Serres de Llevant que ocupa la peninsula nord-oriental de l'Illa de Mallorca. Les māximes elevacions corresponen a la Talaia Freda (561 m) i al Puig de Ferrutx (519 m).

A la muntanya domina el conreu de l'olivera, avui gairebé abandonat, i que aprofitava els pendents grācies a la construcciķ de marges de paret seca. La vegetaciķ natural presenta grans extensions de cārritx amb la silueta dels garballons que marca la personalitat de la zona, garrigues amb abundāncia de mates, ullastres i clapes de pinars. Aquest paisatge de la muntanya artanenca es veu complementat pels nobles edificis de les antigues possessions, símbols indiscutibles de la importāncia que, temps enrere, tingueren les activitats agrāries.

cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura // La Cultura

Serveis Públics //