Cala Estreta

cccc Cala Estreta és una petita platjola sense arena però d'aigües claríssimes a la qual podem apreciar molt bé l'estructura geològica de la zona. cccc

Index // La Costa // Les Muntanyes // El Patrimoni // La Natura // La Cultura

Serveis Públics //