Fauna balear

Principal

Serra de Tramuntana

Possesions

Vegetació

Fauna

Links o enllaços

Webmaster

 

Els animals, com les plantes, formen part del bosc i són imprescindibles tant per la pol·linització com per la formació de sòl nou. Podem classificar els animals de les Balears molt generalment en: en animals invertebrats, dels quals veurem un exemple ara mateix; amfibis, rèptils...

INVERTEBRATS:

Hi ha un gran nombre d'invertebrats a les Balears, entre d'altres hi ha els insectes, escarabats no voladors, els quals són endèmics, és a dir, no es poden trobar a cap altra part del món, escorpins, cucs, crustacis com la Somereta del Bon Jesús; i mol·luscs com el cargol bover i el llimac.

AMFIBIS I RÈPTILS:

Un dels amfibis més característics que es podia trobar a les garrigues és el calàpet (bufo viridis). També es podien trobar sargantanes a endèmiques en indrets de Eivissa i Formentera.

El rèptil més característic pot ser la tortuga mediterrània (testudo hermani),que viu a les garriques, el nombre de tortugues ja és molt escàs i es tracta d'una espècie protegida.

MAMÍFERS:

Amb l'arribada de l'home a Mallorca segurament va provocar la desaparició d'un o més espècies.

Una espècie molt particular va ser la Myotragus balearicus, una mena de cabra amb unes característiques extraordinàries i que no s'ha trobat a cap lloc del món. Aquesta desaparició segurament va ser a causa de l'arribada o del desenvolupament de gran quantitats de moixos, cans, genetes, llebres, conills, etc.

Actualment, entre les espècies més importants hi ha el mart, el mostel i la geneta que es podría dir que estan protegides. Segons un amic meu, quan ell era petit, es recorda que anava al bosc de Bellver (Mallorca) i es veien moltes especies que actualment no es veuen.

OCELLS:

Entre els ocells més importants cal destacar la mèrlera i el trencapinyons, què són sedentaris i passaven tota la vida a Mallorca (també a la resta de les Illes Balears). Altres tenien el costum d'emigrar, com el cas dels estornells i els tords que venen a passar l'hivern, quan els fruits del bosc comencen a madurar.

L'espècie més important de les Illes és el voltor negre (aegypus monachus), actualment no s'en veuen cap ja que viuen a zones difícils d'accedir, aquesta és una de les espècies més amenaçades. La població de voltors de fa quinze anys era de 20 i 25 exemplars. Actualment hi ha aprop de 50 exemplars, les quals s'alimenten de cabres i ovelles mortes. Mallorca és l'única illa mediterrània on sobreviu aquesta espècie.

 L'emblema del GOB estaba format per la figura d'un voltor.

Principal La Serra de Tramuntana Les possesions Vegetació Balear Fauna balear Links Webmaster