principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

 

 
Art i poesia de la gestió del coneixement
Connexions


Ciutats i xarxes socials, connectades gràcies a Internet, als estàndards de connexió i d'interporabilitat poden transmetre el que es cou al ple de les seves ments i organitzacions. Les xarxes ciutadanes que neixen dins i fora de les ciutats digitals faran trontollar els poders establerts.

 

Ciudades y redes sociales, conectadas gracias a Internet, los estándares de conexión y de interoperabilidad, pueden transmitir lo que bulle en el seno de sus mentes y organizaciones. Las redes ciudadanas que nacen dentro y fuera de las ciudades digitales pondrán en cuestión los poderes establecidos.

connexions  

Connexions
Oli damunt tela (90 x 30 cm.)

Preu / Precio: 500 €
vendido

 

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns