principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

espirals coneixement
art i poesia de la gestió del coneixement

 

 

Espirals

 

El coneixement col.lectiu creix de forma infinita i expansiva a partir de la participació de tots. El coneixement no és absolut. Variats elements i factors es mesclen, s'introdueixen, en el saber col.lectiu, conformant un altre saber totalment diferent. Cal imaginar-se el final però disfrutar del paissatge i variar el trajecte, en cas necessari.

 

 

El conocimiento colectivo crece de forma infinita y expansiva a partir de la participación de todos. El conocimiento no es absoluto. Elementos y factores variados se mezclan, se introducen, en el saber colectivo, conformando otro saber totalmente diferente. Es importante imaginarse el final pero disfrutar del paisaje y variar el trayecto, en caso de ser necesario..


Espirals

Oli damunt tela (46 x 38 cm.)
Preu / Precio: 210 €
 

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns