principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

finestra internet
art i poesia de la gestió del coneixement

 

 

La finestre cap a Internet

La ventana hacia internet

 

Un forat per on guaitar a qualsevol indret del món. Veure i ser vist. Ensenyar i aprendre. Compartir i compartir. Tot per descobrir. Tot per donar a conèixer. Un lloc on expresar-se, on escriure, on comunicar-se, on manifestar-se, on denunciar, on exposar, on dialogar,... Això és la finestra que t'obra a Internet. Per rebre i per donar.

 

Asómate al mundo. Mira i se visto. Enseña y aprende. Comparte y comparte. Todo por descubrir. Todo para dar a conocer. Un lugar donde expresarse, donde escribir, donde comunicarse, donde manifestarse, donde denunciar, donde exponer, donde dialogar,... Esto es la ventana que te abre a Internet. Para recibir y para dar.


La finestra cap a Internet

Oli damunt tela (46 x 38 cm.)
Preu / Precio: 210 €
vendido

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns