principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

 

focus de coneixement
art i poesia de la gestió del coneixement

 

Focus de coneixement

 

El coneixement es concentra, s'expandeix i es dilueix; es manifesta, s'amaga i desapareix; per interessos comuns i per temes similars i complementaris. El coneixement neix, creix i mor. L'important és tenir-lo a l'abast per oferir solucions a problemes concrets. Les organitzacions que controlin la producció de coneixement i la conversió del saber tàcit en explícit seran les que treuran profit de la gestió del coneixement.

 

El conocimiento se concentra, se expande y se diluye; se manifiesta, se esconde y desaparece; por intereses comunes y por temas similares y complementarios. El conocimiento nace, crece y muere. Lo importante es tenerlo al alcance para ofrecer soluciones a problemas concretos. Las organizaciones que controlen la producción de conocimiento y la conversión del saber tácito en explícito serán las que sacaran provecho de la gestión del conocimiento.


Focus de coneixement

Oli damunt fusta (74 x 63 cm.)
Preu / Precio: 500 €
 

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns