principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

 

coneixement indeterminat
art i poesia de la gestió del coneixement

 

Indeterminat

 

Impossible de mesurar, de predir, de determinar. Ningú sap el que sap ni el que pot arribar a saber. La memòria, la vivència, l'experiència, la creativitat i la interactivitat connecten idees de forma molt més potent que qualsevol microprocessador del mercat. El pensament i la imaginació superen la lògica de les màquines. Serà capaç la lògica difosa de superar el cervell global?

 

Imposible de medir, de predecir, de determinar. Nadie sabe lo que sabe ni lo que puede llegar a saber. La memoria, la vivencia, la experiencia, la creatividad y la interactividad conectan ideas de forma mucho más potente que cualquier microprocesador del mercado. El pensamiento y la imaginación superan la lógica de las máquinas. ¿Será capaz la lógica difusa de superar el cerebro global?


Indeterminat

Oli damunt tela (27 x 35 cm.)
Preu / Precio: 210 €
vendido

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns