principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

 

 
Art i poesia de la gestió del coneixement
Interferències


No sempre es facilita la comunicació i el traspàs d'informació entre els diferents membres d'una organtizació i les persones que participen en xarxes de coneixement. La cultura, els hàbits, els costums, s'han de treballar per construir organitzacions i regions que aprenen.

 

No siempre se facilita la comunicación y el traspaso de información entre los diferentes miembros de una organización y las personas que participan en redes de conocimiento. La cultura, los hábitos, las costumbres, se tienen que trabajar para construir organizaciones y regiones que aprenden.

interferències  
Interferències
Oli damunt tela (90 x 30 cm.)
Preu / Precio: 500 €
 

 

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns