principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

paisatge de coneixement
Art i poesia de la gestió del coneixement

 

 

Paisatge

 

El paisatge dibuixat per la interrelació del coneixement procedent de la lògica de neurones socials és dinàmic, canviant, flexible i mutable. Es formen tants paissatges com combinacions de relacions hi ha entre els pensaments de les neurones de les persones: exposant, debatent, ampliant, sintetitzant, esquematitzant, contextualitzant, interrogant,...

 

El paisaje dibujado por la interrelación del conocimiento procedente de la lógica de las neuronas sociales es dinámico, cambiante, flexible y mutable. Se forman tantos paisajes como combinaciones de relaciones hay entre los pensamientos de las neuronas de las personas: exponiendo, debatiendo, ampliando, sintetizando, esquematizando, contextualizando, interrogando,...

Paisatge
Oli damunt tela (46 x 38 cm.)
Preu / precio: 210 €
vendido

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns