principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

 

web semántica
art i poesia de la gestió del coneixement

 

Web Semàntica

 

Neurones i connexions, lingüistica i tecnologia, s'uneixen. El coneixement generat a moltes mans és més assequible si les màquines poden entendre els continguts de les webs, no només visualitzar-los. Ontologies que descriuen mitjançant esquemes la realitat a partir de conceptes i relacions entre aquests, i sistemes d'anotacions, ajudaran a destriar l'autoria i la credibilitat de tot el que circula per Internet.

 

Neuronas y conexiones, lingüística y tecnología, se unen. El conocimiento generado por muchas manos es más asequible si las máquinas pueden entender los contenidos de las webs, no sólo visualizarlos. Ontologías que describen mediante esquemas la realidad a partir de conceptos y relaciones entre éstos, y sistemas de anotaciones, ayudaran a diferenciar la autoría y la credibilidad de todo lo que circula por Internet.


Web semàntica

Oli damunt tela (30 x 30 cm.)
Preu / precio: 210 €
 


-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns