Què és la Grafiosi ?

l’escarabat que transporta el fong de la grafiosi.

         La Grafiosi és una malaltia originada per un fong que provoca l’obstrucció dels vasos conductors de la saba a les fulles, les quals s’acaben mustiant i es moren. Una de les variants més importants d’aquest és l’anomenada agressiva (Ophiostoma novo-ulmi), present a la majoria de boscos d’Europa (les Balears n’eren una excepció fins fa uns pocs anys) i que és capaç d’acabar amb els arbres en un sol any; d’altra banda està la Grafiosi no agressiva, molt menys virulenta que l’anterior. En aquest darrer cas es té constància de la seva presència a les Balears.

 

El cicle de la Grafiosi

         El següent dibuix resumeix a la perfecció el cicle vital de la grafiosi, encara que també recomanam la lectura de l’article que es va publicar a la revista National Geographic (maig-2002).

 

 

Per què plantam oms al Pla de Cúber ?

            Les particulars condicions d’insularitat de Mallorca i el fet de que l’anomenada varietat agressiva de la Grafiosi no hagués arribat encara a l’illa feren possible la posta en marxa d’un ambiciós projecte per a la creació d’una reserva d’oms amb la intenció de potenciar la seva resistència natural a l’esmentada malaltia (gràcies al Projecte de Millora Genètica de l’Om), i evitar d’aquesta manera la desaparició d’un arbre emblemàtic de tot el continent europeu.

 

Per posar en marxa aquesta idea es varen escollir les voreres de l’embassament de Cúber, on ja s’han plantat actualment més de 1.200 exemplars d’om, d’una o dues sabes d’edat; la majoria han estat obtinguts a partir de llavors d’altres arbres de les Illes Balears i de la resta d’Espanya (arbres que han estat en contacte amb la malaltia i que han demostrat tenir una certa resistència natural a aquesta); també hi ha un centenar d’oms que s’han obtingut per tècniques de cultiu in vitro (a partir de teixits externs), en el Laboratori de Fisiologia Vegetal de la UIB i que són fruit del conveni de col·laboració d’aquesta amb l’antiga Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear. L’obtenció d’arbres a partir de llavors i les condicions asèptiques de les tècniques in vitro són una garantia de que cap dels exemplars que s’han plantat està infectat per aquesta malaltia letal. 

 

Un parell d’anys més tard, i complementant la iniciativa anterior, es va acordar la posta en marxa d’un nou projecte, consistent en la Creació d’un Bosc de Ribera als voltants de l’embassament de Cúber i amb la intenció de diversificar el nombre d’espècies (forestals i animals) presents, contribuint d’aquesta manera en l’enriquiment ecològic de la zona. Però, això sí, sense deixar de banda la importància de la preservació de l’om.


 

Article sobre la Grafiosi publicat a la revista

National Geographic (maig – 2002).