El manteniment de la repoblació.

La repoblació mai s’acaba després de plantar l’arbre. Es necessari fer un seguiment de l’evolució de les plantes donat que de vegades s’ha d’intervenir per protegir-les del bestiar, la sequera (principalment als primers anys, que és quan la planta necessita adaptar-se a les dures condicions del terreny) o, simplement per afavorir el seu creixement.


 

Les feines de seguiment a Cúber

El primer pas ja està donat, un cop plantats els arbres encara queda tot això per fer:

Ø     Repassar les proteccions caigudes. Els arbres estan dins d’una zona accessible als animals que pasturen; per això hi ha una protecció metàl·lica per cada planta. Així i tot, de vegades algunes cauen al terra i es fa necessari tornar-les a posar al seu lloc.

Ø     Regar a l’estiu (si cal). Durant primer any després de la plantació pot ser de gran ajuda per evitar una elevada taxa de mortaldat, especialment si hi ha sequera. (Actualment ja no es considera necessari, però sembla que ha resultat força efectiva durant els anys en que es va posar en pràctica).

Ø     Reposició dels exemplars morts. Al principi hi ha una gran mortaldat de plantes, la qual va minvant progressivament a cada any que passa. Actualment es calcula una taxa de supervivència superior al 65%.

Ø     Podes de formació i de creixement. Eliminació de certes branques amb la finalitat de facilitar i accelerar el creixement de les plantes.

Ø     Treure les proteccions. Quan l’arbre ha adquirit unes dimensions raonables i els animals ja no representen un perill per la seva supervivència s’ha de procedir a la retirada de les proteccions, les quals poden ser reutilitzades.

Ø     Recollir llavors i enviar-les per repoblar al lloc de procedència. No hem d’oblidar que aquesta repoblació té la finalitat d’afavorir la resistència natural de l’om (Ulmus minor) a la Grafiosi i l’obtenció d’exemplars cada cop més resistents a la malaltia.

 

 

Aquest om necessita protecció