Calendari De Recol·lecció De Llavors

 

Nom

Nom científic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sembrar
R.Asexual
 

 

Aladern de fulla ampla

Phillyrea latifolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

Tard-Prim

 

 

 

Aladern fulla estreta

Phillyrea angustifolia

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

Tard-Prim

 

 

 

Albada

Anthyllis cytisoides

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Tard-gener

 

 

 

Alzina

Querqus ilex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

Gener-Oct.

 

 

 

Aranyoner

Prunus spinosa

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Set-nov

 

 

 

Arbocera

Arbutus unedo

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

Nov-Prim

 

 

 

Arbre de visc

Ruscus aculeatus

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

Gener

 

 

 

Camamil·la

Santolina chamaecy-parissus  sub. Magonica

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Tardor-primavera

Setembre

 

 

Ceba marina

Urginea marítima

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Octubre

 

 

 

Eixorba-rates negre

Astragalus balearicus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Espinaler

Crataegus monogyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estepa blanca

Cistus albidus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Setem-Prim

 

 

 

Estepa joana

Hypericum balearicum

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Abril

Tardor-gener

 

 

 

Estepa llimonenca

Cistus monspeliensis

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Estepa negra

Cistus salvifoliius

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Fèrlera

Ferula communis

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Set-Oct-nov

 

 

 

Gal·landa

Lavandula dentata

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

Tardor-prim

Març-oct

 

 

Garballó

Chamaerops humilis

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

Tard-Prim

 

 

 

Garrover

Ceratonia siliqua

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

Tard-Prim

 

 

 

Garrover de l’infern

Anagyris foetida

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

Tard-Prim-gener

 

 

 

Gatova

Genista tricunspitata

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

Primavera

 

 

 

Ginebró

Juniperus oxicedrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

Tardor-Prim

 

 

 

Ginebró

Juniperus oxicedrus sp.macrocarpa

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Llampúdol

Rhamnus alaternus

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Llampúdol bord

Rhamnus ludovici-salvatoris

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

Lletrera

Euphorbia dendroides

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Tardor-gener

Nov

 

 

Lletrera viquera

Euphorbia characias

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Tardor-Prim

Nov

 

 

Mata

Pistacia lentiscus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murta

Myrtus comunis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

Nov-Febr.

 

 

 

Noguer

Juglans regia         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

 

Gener-Març 

 

 

 

Olivella

Cneorum tricoccon

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

Tardor-Prim

Estiu-tardor

 

 

Om

Ulmus minor

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Abril-maig

Febrer-març

 

 

Pi blanc

Pinus halepensis

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Oct.

*

 

 

Poll blanc

Populus alba

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril-Maig

*

 

 

 

Populus nigra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril-Maig

*

 

 

Romaní

Rosmarinus officinalis

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Set-Març

Març-juny

 

 

Roser salvatge

Rosa pouzinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

Tard-Prim

*

 

 

Socarrell

Launaea cervicornis

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Prim-Tard

 

 

 

Ullastre

Olea europea var. silvestris

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

Tard-Prim

Febrer

 

 

Xiprell

Erica multiflora

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tardor-Prim

 

 

 

* ‘Reproducció de Planta Autòctona per a l’ús en Repoblacions Forestals, Paisatgisme i Jardineria’.

   Documents Tècnics de Conservació. 2ª època, nº 8.  Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.