mapalogotip


Torna
2005


Al·legacions al pressupost de l'Ajuntament de Calvià.

.El sotasignat, Manuel Moyà Quintero, amb DNI 42943768 en representació de la plataforma "Calvià per la Llengua", vol posar recurs contra el pressupost municipal previst per a l'any 2005.

La plataforma "Calvià per la Llengua", plataforma creada per a potenciar l'ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en el municipi de Calvià, considera totalment insuficient la quantitat de 4500 € assignada en el pressupost de l'Ajuntament a la normalització lingüística.

Des de la plataforma es vol recordar que l'ús del català en aquest municipi és mínim, no només mínim sinó que és un dels més baixos dels municipis d'aquesta Illa. Per aquest motiu considera que és totalment absurd que en aquestes condicions, el pressupost dedicat a normalització lingüística minvi any rera any, passant de 30.000 € l'any 2003 a 19.000 l'any 2004 i 4.500 € per enguany.

La plataforma "Calvià per la Llengua" vol recordar que és obligació dels poders públics garantir la cultura pròpia del seu territori, essent aquesta obligació obviada per l'actual consistori que hi té només una visió purament mercantilista de la utilitat d'un ajuntament.

Amb aquestes actuacions, la plataforma es demana quin sentit té mantenir una Comissió Municipal de normalització lingüística, on fins ara no s'ha fet absolutament res, ni tan sols per complir amb la normativa vigent de normalització lingüística del propi ajuntament, incomplida constantment per l'òrgan de govern municipal. I com a colofó, enguany es divideix per 3 el pressupost dedicat al procés de normalització.

La plataforma "Calvià per la Llengua" sol·licita que el pressupost per a normalització lingüística sigui el corresponent a l'any 2003, de 30.000 € i que es faci una campanya de potenciació de la nostra cultura com eina de cohesió del territori.

Calvià, 23 de maig de 2005

SR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ