mapalogotip


Estatuts

Col·laboradors

Manifest

Torna

Qui som?

La Plataforma "Calvià per la Llengua" és un moviment cívic que neix de la necessitat de canalitzar les inquietuds de diferents col·lectius i persones del municipi de Calvià, davant el greuge en què es troba la nostra llengua en molts àmbits de la vida quotidiana. Des de la Plataforma volem treballar a favor de la plena normalització de la llengua catalana.

La Plataforma "Calvià per la Llengua" vol tenir entitat jurídica pròpia i per tant es regirà per uns estatuts per tal de tenir una actuació totalment transparent i poder gestionar uns recursos que es dirigiran a la potenciació de la llengua catalana.

La Plataforma "Calvià per la Llengua" té dues línies principals d'actuació: una denunciant i donant resposta a les agressions a la qual sigui sotmesa la nostra llengua tant per part d'entitats públiques com privades; i en segon lloc, organitzant campanyes que incideixin directament en àmbits públics o privats molt delimitats.