La Pastorada de Benavarri

Pastorada 2005 de Benavarri (pdf)

La Pastorada de Benavarri: història, estructura, llengua i futur (pdf)

Pastorada 2004 de Benavarri (pdf)

 

Lo català a la Franja