Mapa polític d'Aragó i les llengües minoritzades

Mapa municipal de la Franja (mut)

 

[Lo Català a la Franja]