BIBLIOGRAFIA

Any Guillem Cifre de Colonya

 

Per aprofundir en la vida i l’obra de Guillem Cifre de Colonya abans Coll, cal consultar, entre d’altres.
   

Bibliografia Específica

 

BONNÍN AGUILÓ, F. (1970): Guillermo Cifre de Colonya (1948-1908) Ensayo Biográfico, Palma de Mallorca, Imprenta Alfa. 

   

CERDÀ MARTÍN, M. (1986): "Sobre Don Guillem i la seva escola", Cala Murta, vol. 7: pp.

   

CIFRE CIFRE, R. (1991): Dos-cents anys de vida parroquial a Pollença 1790-1990, Pollença, Punt Gràfic.

   

CIFRE FORTEZA, B. (1979): "Era músic don Guillem", Gall, El, vol. 7: pp.

   

COLOM, A. J. i  G. JANER MANILA (1977): "Guillem Cifre de Colonya i "La Institución libre de Enseñanza"", Lluc, vol. Desembre: pp. 

   

COMAS, M. (1932): La coeducación de los sexos, Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía.

   

COSSIO, M. B. (1908): "Guillermo Cifre", Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, vol. 32: pp.

   

MARCH CERDÀ, M. X. (1979): "Una obra i unes idees que encara perduren", Gall, El, vol. 7: pp.

   

MARCH CERDÀ, M. X. (1986): "La biblioteca de Guillem Cifre de Colonya", Cala Murta, vol. 7: pp. 

   

OTERO, E. M. (1994a): Manuel Bartolomé Cossío, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

   

OTERO, E. M. (1994b): Manuel Bartolomé Cossío: Pensamiento pedagógico y acción educativa, Madrid, CIDE.  

 

RABASSA ENSENYAT, R. (1998): Fills il·lustres de Pollença , Gall Editor.

 

RABASSA ENSENYAT, R. (1986): "Guillermo Cifre de Colonia", Cala Murta, vol. 7: pp. 

 

SALAS VIVES, P. (1999): Guillem Cifre de Colonya. Un sant que no anava a missa, Pollença, Gall Editor.

   

SALAS VIVES, P. (2001): "Miquel Costa i el seu temps. La seva relació amb Guillem Cifre de Colonya", a II Simpòsium d'Història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Palma de Mallorca, Postulació de la causa - Fundació Rotger Villalonga - Universidad de las Illes Balears, pp.129-165.  

   

SALAS VIVES, P. (2002): "L'esquerra durant la Primera Restauració. El cas de Pollença (Mallorca)", a C. Mir i E. Vicedo, Control social quotidianitat. Terceres Jornades sobre sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp.455-473. 

   

SERRA DE GAYETA I D'ASPRER, F. (1974): "¿Costa i Llobera racionalista? La seva amistat amb Cifre de Colonya", Lluc, vol. 54: pp.

   

SERRA DE GAYETA I D'ASPRER, F. (1977): "D. Guillem Cifre de Colonya , la seva doctrina i el seu temps", Lluc, vol. 57: pp. 

   

VIVES MADRIGAL, M. (1981): "L'institucionisme a Mallorca", Estudis Baleàrics, vol. 1/2: pp.

   

VIVES MADRIGAL, M. (1986): "Paràmetres institucionistes de renovació pedagògica", Cala Murta, vol. 7: pp.

     
   

Bibliografia General

Per a conèixer el context històric, filosòfic i pedagògic en el que va viure Guillem Cifre de Colonya, es pot consultar, entre molts d’altres les següents obres.

   

ABELLÁN, J. (1988): Historia crítica del pensamiento español. La crisis contemporánea 1875-1936 [vol 5], Madrid, Espasa-Calpe.

   

BAHAMONDE MAGRO, Á. i  J. A. MARTÍNEZ (1995): Historia de España, Siglo XIX, Madrid, Cátedra.

   

BENNÀSSAR VICENS, B. i  P. FULLANA PUIGSERVER (1993): Carlisme i integrisme a Mallorca (1887-1889), Palma de Mallorca, El Tall editorial. 

   

CACHO VIU, V. (1962): La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Rialp.

   

CALLAHAN, W. J. (2003): La iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona, Crítica.

   

CAPELLÁN DE MIGUEL, G. (2003): "El primer Krausismo en España: ¿moderado o progresista?" a M. Suárez Cortina, Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950, Madrid, Marcial Pons - Fundación Práxedes Mateo Sagasta.  

   

COLOM, A. J. (1977): "Educació i cultura a la Mallorca del segle XIX. L'Institut Balear", a L'educació a Mallorca, Palma de Mallorca, Moll.

   

COLOM, A. J. (1991): Assaig d'història de l'educació a la Mallorca contemporània, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears. 

   

COLOM, A. J. i  F. J. DÍAZ (1977): "Educación y sociedad en la Mallorca contemporánea", vol.: pp.

   

FOX, I. (1998): La invención de España, Madrid, Cátedra.

   

FULLANA PUIGSERVER, P. (1994): El moviment catòlic a Mallorca, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

   

JIMÉNEZ, A. (1985): El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Cincel.

   

JIMÉNEZ LANDI, A. (1996): La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, MEC.   

   

MARIMON RIUTORT, A. (1997): "El republicanisme a Mallorca a l'època de la Restauració", a Verguisme, Anarquisme i Espanyolisme, Palma de Mallorca, Emili Darder.

   

MARTÍ, C., J. MASSOT I MUNTANER, et al. (1992): L'Església mallorquina durant la Restauració, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

   

MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (1965-7): Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC.

   

OLIVER, J. (1978): Escola i societat. Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, Moll.

   

POMAR, J. (1990): Assaig històric sobre el desenvolupament de la instrucció pública a Mallorca, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears.     

   

PONS PONS, D. (1998): Ideologia i cultura a la Mallorca d'entre els dos segles (1886-1905). El grup regeneracionista de l'Almudaina, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner.  

   

RABASSA ENSENYAT, R. (2001): "L'ecònom Don Joan Cifre", a M. A. Marin Gelabert, III Simpòsium d'història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears-Postulació de la Causa-Fundació Rotger-Villalonga, pp.305-328.

   

SALAS VIVES, P. (1997): El poder i els poderosos a les viles de Mallorca (1868-1898), Palma de Mallorca, Documenta Balear.

   

SALAS VIVES, P. (2005): "Clergat i poder a Mallorca durant la Restauració", a Clergat i poder en la Mallorca del canvi de segle: Miquel Maura i Montaner, Palma de Mallorca, Postulació de la Causa de Canonització, pp.91-114.

   

SERRA DE GAYETA I D'ASPRER, F. (1981): Aportació a la història de Pollença, Palma de Mallorca, Edicions Cort.

   

SUREDA, B. (1998): L'educació a les Balears en el segle XIX, Palma de Mallorca, Documenta Balear.

   

TORRES GOST, B. (1971): Miguel Costa y Llobera; 1854-1922, Barcelona, Balmes. 

 

Logo Any Guillem Cifre de Colonya