La Gerreria en perill

Amb la actuació 2B desapareix una part de la trama islàmica de Palma

Salvem Sa Gerreria.

Estan arrasant set illetes de cases a Sa Gerreria per fer-hi un aberrant parking de tres pisos de fondària. Sa Gerreria és una trama urbana medieval d'origen islàmic, és qualque cosa més que que un bari xinès "que no té remei". En té i és el mateix que va salvar el Puig de Sant Pere, el remei es diu: "rehabilitació". No a la destrucció de la trama medieval de Palma, no al brutal parking de Sa Gerreria . Rehabilitació sí, parking no. Salvem Sa Gerreria.

Aquest és el carrer de Can Salat a Sa Gerreria, el seu traçat gairebé mil.lenari, desapareixerà totalment embotit entre els nous blocs d'edificació que volen construir sobre el parking.

Web del Col.lectiu Mou-te per sa Gerreria-ARCA

Relació de continguts:

La Gerreria: Protegir no és destruir.

Article aparegut a la revista El Mirrall el setembre de 2001.

Informe sobre la trama urbana de la zona de Sa Gerreria afectada per l'Actuació 2B.

Aques informe acompanyava l'al·legació presentada per ARCA (Associació per la Revitalització dels Centres Històrics de Mallorca) a l'Actuació 2B de Sa Gerreria.

No a l'eliminació del carrer de la Gerreria.

Carta al director apareguda al Diari de Balears el 12 de gener de 2003.

Exposició: l'Actuació 2B i altres reformes a Sa Gerreria. *

Aquesta exposició es va fer al vestíbul de l'edifici Ramón Llull al Campus de la UIB el gener de 2002.

L'Actuació 2B de Sa Gerreria a la premsa.*

 

*Pągina en construcció.


Autor: Àngel Francesc Gené Ramis del col·lectiu Mou-te per Sa Gerreria
Webmaster: René Mérou http://mallorcaweb.net/rene/

email: ciutat@mallorcaweb.net