C p Gabriel Vallseca

On som?

El Col.legi Públic Gabriel Vallseca (1975) està situat al carrer Mare de Déu de la Victòria, 36 dins la zona de l’Eixample de Palma, en concret al barri de Can Capes, que com podeu veure al plano limita amb els barris de Son Real(O), Son Gotleu (S), Son Fortesa (N) i la Via de Cintura (E).

Plano

Casal

L’alumnat de l’escola procedeix dels barris anteriorment mencionats i dels més propers: S’Hostalets i Rafal Vell; i en menor percentatge de les zones de Son Canals-Pere Garau i de la Soledat.

Parc

Policia

Can Capes:
La reduïda superfície d’aquest barri explica el baix percentatge d’alumnat d'aquest encara que és la zona a on està ubicat el Centre escolar.  La tipologia arquitectònica està formada per cases de planta baixa o de planta i un pis amb petit hort o pati interior i una morfologia molt diversa. Amb el procés de fort creixement dels anys 60, moltes d’aquestes cases unifamiliars foren substituïdes per edificis de pisos. La seva població és majorment d’origen peninsular, amb un nivell de formació baix, i de classe obrera. Des de 1989 compta amb Associació de veïns. Al barri de Son Real es localitza el Centre de Serveis Socials de la zona. Les biblioteques municipals més pròximes al barri estan ubicades a Son Fortesa i Rafal Vell.

Son Gotleu

 Hi predominen els habitatges plurifamiliars, actualment alguns en un estat degradat. La seva població és majoritariament d’origen peninsular i classe obrera, i que, des de fa uns anys, està passant ràpidament a ser un barri d’estrangers, principalment immigrants magrebíes i africans. La seva major extensió fa que aquí es centralitzin molts dels serveis dels barris de la zona:
- Centre de Salut (1985)
- Policia Local
- Parròquies de Corpus Christi (1967)
- Biblioteca Municipal Son Gotleu
- Escola concertada de Corpus Christi (1968)
- Centro E.E. Mater Misericordia (1964)
- Col·legi Públic Joan Capó (1972)
-Col·legi Públic Es Pont
- Associació de Veïns (1976)
- Casal del Barri (2006)

 

CAP

Germans Escales

 

L'estructura de la població per edat, origen i formació és similar a les ja comentades de Can Capes.  Les dades referents als pares i mares de l’escola, indiquen que la majoria de pares treballa en la construcció i serveis d'hosteleria. Les mares majoritàriament declaren dedicar-se a feines de la casa i al servei domèstic, també amb un elevat percentatge es dediquen a serveis d’hosteleria. Hi ha un reduït nucli d'empleats qualificats i de funcionaris.