EQUIP DIRECTIU

Jordi Escudero
Margalida Pol
Francisca Giner
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Catalina Capó
Magdalena Rotger
Francisca Fullana
Mª Magdalena Pizà
Catalina Ferragut
Consuelo Seoane
Antònia Jaume
Tomeu Ferrer
Aina Mª Coll
Aina Vallcaneras
Catalina Homar
Josep Moreno
EDUCACIÓ INFANTIL
Margalida Vallori
Mª Francesca Monserrat

Lluïsa Juncosa
Joana Mª Pujol
Caterina Amengual
Yasmina Amengual
Mª del Mar Bauzà
Margalida Inmaculada Riera
EQUIP DE SUPORT
ESPECIALISTES
PT: Caty Ramis
PT: Antònia Alorda
PT: Pere Joan Pastor
AL: Joan Pons
AD: Xisco Hernández
ATE: Aina Morilla
ANGLÈS
Pere Truyol
Catalina Ferragut

Aina Vallcaneras
EDUCACIÓ FÍSICA
Jordi Escudero
Vicenç Rodríguez
Tomeu Ferrer
RELIGIÓ
Pere Joan Pastor
ALTERNATIVA
Xisco Hernández
MÚSICA
Llorenç Palou
EOEP:
Malena Isern
Belen Cortés
Biel Obrador
TORNAR