Confessionalitat

  • Es respectaran totes les opcions religioses dels membres de la comunitat escolar.
  • Les festes de caire religiós s'entenen com a manifestacions culturals i tradicionals.
  • Els pares i mares són els que fan l'opció de l'ensenyament de la religió catòlica.
  • La religió catòlica és impartida per una professora especialista.
  • Els alumnes que no cursen aquesta assignatura realitzen una activitat alternativa.