Escola i entorn

 L'escola forma part de l'entorn i s'ha de potenciar el seu paper social a través de...

 

  • El coneixement, el respecte i la consevació del nostre medi social i natural més pròxim, per tal d'arribar a una visió global del món.
  • El coneixement i la valoració del cultura popular pròpia.
  • La participació en activitats locals.
  • La relació amb altres comunitats escolars.
  • La relació amb les famílies.