Formació del professorat

 

Potenciar la formació permanent dels membres del claustre a través de l'assistència a cursos organitzats per diferents entitats o des de el mateix centre...

 Curs 99/00
 • Dinamització de la lectura.
 • Curs d'informàtic

Curs 00/01

 • Elaboració de material didàctic de "100 anys d'electricitat a Alaró i a Mallorca".
 • Disseny de pàgines web.

Curs 01/02 

 • L'Educació del consum i de l'interculturalitat dins el nou contexte de l'Europa de l'euro.

Curs 02/03

 • Projecte d'innovació d'Educació Ambiental.
Curs 03/04
 • Innovació sobre filosofia 3-18:
  "Vivim amb filosofia".
 • Elaboració d'activitats: TIC
Curs 04/05
 • Curs sobre ambientalització de Centres escolars.
Curs 05/06
 • Seminari de Matemàtiques: Geometria.
Curs 06/07
 • Coneixement del medi físic, cultural i humà:
  "Conèixer Alaró"
Curs 07/08
 • Treball per Projectes
Curs 08/09
 • Taller de Plàstica
Curs 09/10
 • TDAH i conductes disruptives a l'aula.
Curs 10/11
 • Pissarres digitals i Blog
Curs 11/12
 • Xarxipèlag 2.0