Projecte Lingüístic

  • Coneixement del català i castellà en finalitzar l'EP
  • Català: Llengua de relació, aprenentatge i administració.
  • Anglès: A partir de 3 anys. A partir de 4 anys; desdoblament
  • Pla d'intervenció lingüística per a l'alumnat nouvingut.