El programa “escola i entorn” consisteix en el desenvolupament d’una sèrie d’activitats al llarg del curs escolar amb el suport de diferents entitats i que van dirigides especialment als alumnes, però també al professorat, a les famílies i  a tota la comunitat educativa. Tenen com a finalitat fomentar la sensibilització i conscienciació, el coneixement  dels principis ecològics,  la comprensió dels problemes ambientals, la recerca de solucions i un canvi de conducta.

La interrelació que s’estableix entre les entitats i la nostra comunitat escolar és el que fa que aquestes activitats siguin profitoses i enriquidores.