Tauló d’anuncis

Serveix per recollir informacions i notícies del nostre entorn i del centre referides  a l’E.A .

Durant aquest curs s’hi han  realitzat les activitats següents:

  • Exposició de fotografies dels alumnes en el lloc on havien passat les seves vacances titulada “de vacances en el medi”.
  • Exposició de logotips i etiquetes d’E.A. que duen diferents productes de consum habitual i que els alumnes s'encarregarende recollir.
  • Felicitació de Nadal preparada juntament amb el grup de filosofia.