Camí segur cap a l’escola

  • Facilitar l’arribada dels infants al centre evitant l’ús de cotxe i potenciant altres mitjans (bicicleta, patinet...)
  • Aparcament de bicicletes.
  • Entrades separades de cotxes i vianants.
  • Millores a les voravies del carrer per facilitar l'accés a l'escola.