Hort escolar

El professor Joan Pons (AL) amb un grupet d’alumnes s’encarrega de ...

  • Sembrar verdures, hortalisses, plantes medicinals, flors...
  • Tenir-ne cura.
  • Recollir els seus fruits.
  • Posar-lo a disposició de tota l’escola per visitar-lo i elaborar plats amb els seus productes.