Menys residus

Per tal de reduir, reciclar, reutilitzar i “recollir” els residus i deixalles del centre :

  • Tenim contenidors a les aules per al plàstic, per al paper i per alsresidus.
  • Duim berenars dins carmanyola evitant el paper d’alumini.
  • La cuinera s’encarrega de separar i dur els residus orgànics del menjador a l’hort per fer compost.
  • Feim treballs manuals i elements de decoració amb deixalles.
  • Participam al concurs de Mallorca Recicla.
  • Tenim establerts torns per recollir els papers del pati que “han caigut “ al terra.
  • Col·laboram en la neteja i l’ordre de les aules.
  • Utilitzam paper reciclat per als treballs de classe (fotocòpies), per a l’edició de la revista “Es Castell” i per a tots els documents del centre.