Activitats Extraescolars
Experiments
Adreçat a EI i EP

Dimecres

Pintura
Adreçat a EP
Dilluns i dimecres

Cuina
Adreçat a EI i EP

Dilluns
(Aquesta activitat tendrà 2 euros de càrrec addicional)
Jocs en anglès

Dimarts
Adreçat a EP
Divendres
Adreçat a EI
Multiesports
Adreçat a EI i EP

Dijous
Reciclam i jugam
Adreçat a EP


Divendres
Fang
Adreçat a EI i EP

Dimarts i dijous
Preu per activitat
SOCIS
NO
SOCIS
1 a 3 act. 15 €
25 €
4 a 5 act. 12 €
Més de 5 act. 10 €
Dies aïllats 5 €
Dies aïllats 10€
Tornar