Calendari escolar curs 2011/2012
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2011-2012
per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Inici de curs EI. i E.P. dia 12 de setembre de 2011 ( horari flexible per a la recepció i l’acolliment d’alumnes) i finalitza dia 22 de juny de 2012. Amb un total de 177 dies lectius.
Tenen consideració de períodes de vacances:
Nadal
Pasqua :
Del 23 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012, ambdós inclosos.
Del 5 al 13 d'abril de 2012, ambdós inclosos.
Tenen la consideració de dies festius:
 

Mare de Déu del Pilar
Tots Sants
Dia de la Constitució
La Immaculada Concepció
Illes Balears
Festa del treballador

12 d'octubre de 2011
1 de novembre de 2011
6 de desembre de 2011
8 de desembre de 2011
1 de març de 2012
1 de maig de 2012

Tenen la consideració de dies no lectius:
Festa escolar unificada
2 de març de 2012
I també tres dies de lliure disposició amb l'acord previ del Consell Escolar:

31 d'octubre
5 de març
30 d'abril

Tornar