Eleccions al Consell Escolar 2010
Proclamació candidats electes

Tras les eleccions, realitzades el dia 30 de novembre, el resultat obtingut és el següent:

Adrover Forteza, Joan
Morro Fullana, Catalina
Terrasa Cendra, Teresa (suplent)