Dematinet
 
El dematinet comença a les 7:30 i acaba a les 9:00h.

Consisteix en guardar i atendre els nins i nines dels pares que comencen prest a fer feina. Es poden apuntar nins i nines de totes les edats.
La quota pels socis del servei dematinet es fixa en 27€ mensuals i 3€ els dies aïllats.
Els no socis pagaran una quota de 45€ mensuals i 5€ els dies aïllats.

tornar