Aules i espais
   
Biblioteca

Aula d'informàtica
Hort
Pistes esportives
Aula de Psicomotricitat
Circuït

de

bicicletes

Aula
de
Música
 
Una classe de Plàstica