Menjador
El menjador comença a les 14h i acaba a les 16h.
Na Paqui, és l'encarregada de cuinar el dinar.
Abans de començar a dinar les monitores: Maria, Mª Carmen i Antònia, els van a cercar i els acompanyen a rentar-se les mans.
Tots aquells nins i nines que quedin al menjador durant tot l'any podran beneficiar-se de la quota reduïda (6.38€ per dia) domiciliant el pagament. Si voleu podeu fer servir el següent imprès per a la domiciliació bancària.

Per a tots aquells nins i nines que quedin al menjador de manera esporàdica podran adquirir els tíquets seguint les passes següents:
1- Fer un ingrés a La Caixa o a Sa Nostra per valor de 70 € (7€ per dia) al múmero de compte de l'empresa Alcari:

Titular: Alcari Escola de Cuina
Sa Nostra
Número de compte:
2051.0099.80.1048446496
La Caixa
Número de compte:
2100.0233.91.0200296964

2- Amb el rebut de l'ingrés podreu passar a recollir el talonari, de 10 tíquets, a direcció. Aquets segon pas el podreu fer a través dels vostres fills/es.

El menú elaborat per Alcari es realitza mensualment.