CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
DESTINATARIS: pares i mares no catalanoparlants que vulguin tenir un primer contacte amb la llengua.
DURADA DEL CURS: 45 hores, repartides en dues sessions setmanals de dues hores (la darrera sessió del curs ha de ser d'una hora).
OBJECTIU DEL CURS: oferir als destinataris uns coneixements sobre la llengua i la cultura catalanes que els permetin:
col·laborar amb els seus fills en l'aprenentatge de la llengua catalana.
comprendre i produir converses de nivell bàsic per poder participar de la realitat lingüística i social més propera.
accedir a cursos superiors de català que ofereixin el Cofuc i altres entitats d'educació per a adults. En el cas del Cofuc, després d'aquest curs els alumnes podran accedir al nivell A1. Podran matricular-se a un nivell A2 si passen la prova de nivell.
PREU: 40 euros, amb possibilitat de reducció del 50%
DATES DEL CALENDARI :
Preinscripció de l'alumnat Del 18 d'octubre al 5 de novembre de 2010
Abonament de la matrícula Del 15 al 26 de novembre de 2010
Començament del curs Setmana del 17 de gener de 2011
Acabament del curs Setmana del 4 d'abril de 2011