HISTÒRIA DE LA REVISTA
Com tots ja sabem la actual revista ha passat per diferents etapes  al llarg de la seva història.  no sempre s’ha dit “ES CASTELL” sinó que prèviament va tenir diferents títols com: “Aquí Estamos” o “Trabajo Infantil” que  se publicaven en Castellà.
A partir de  l’any 1984 la revista va adoptar definitivament el nom de “ES CASTELL” tenint com a principal novetat el fet de publicar les nostres revistes en Llengua Catalana.
En un principi la revista va ser elaborada per un grup de pares i mares, de professors i d'alumnes. Des del curs 98/99, com tots ja sabem, s'editava gràcies a la dedicació del grup d'alumnes d'ESO que feien l'assignatura optativa de Processos de Comunicació. A partir d'enguany serà editada per una comissió creada expressament, a partir del material aportat per cada grup.
Algunes de les característiques que caldria destacar són les següents:

La seva periodicitat és trimestral.
Es segueix repartint gratuïtament entre els alumnes i famílies sense oblidar-nos al professorat.
També es fa arribar a la biblioteca del poble i a altres escoles o institucions amb les quals es fan intercanvis.
Normalment es solen publicar uns 200 exemplars però, de vegades, com és el cas de la revista anterior, se n’arriben a fer uns 225.
Es financia gairebé en la seva totalitat gràcies a l’aportació anual voluntària dels col·laboradors, que disposen durant aquest temps d’un espai publicitari a la contraportada de la revista.
L’ús dels mitjans informàtics, cada vegada més presents a la nostra societat i també a la nostra escola, és també cada vegada més freqüent en l’elaboració de la revista.

 

Els continguts i la temàtica que es tracta va emmarcada per l’activitat general del Centre des de la perspectiva del professorat, dels alumnes i de les famílies.
Aquests continguts són treballats dins totes les aules amb la participació de la totalitat dels alumnes i mestres.
Normalment es dedica un dels tres números de cada curs a un tema monogràfic, un altre a explicar les diferents experiències que es van duent a terme i el tercer es determina segons les necessitats o circumstàncies específiques de cada any.
Les seccions  van variant d’un curs a un altre i també d’un número a un altre. A part de l’aportació de cada curs o de cada cicle, hi solem trobar l’editorial, passatemps, entrevistes, notícies, reportatges...

Publicacions de les revistes durant el curs 05/06.
Publicacions de les revistes durant el curs 06/07.
Calendari i revista publicades
durant el curs 07/08
Calendari i revista publicades
durant el curs 08/09
Calendari i revista publicades
durant el curs 09/10

Calendari i revista publicades
durant el curs 10/11
   
Tornar