Agenda

Activitats de tallers del curs 2003-2004

De ball:

D'indumentària:

Actuacions i activitats:

Dies 4 a 12 d'abril, intercanvi cultural amb el grups Kunsangen Folsdansgille (Suècia). Durant aquest dies estaran allorjats a cases dels membres del nostre grup.