1986:

Baleigs

L'arbre de foc que ens secarà la pell
creix i amb els dits esfilega cremant
l'encoixinat de silenci i espant,
l'arnat tapís del temps que fou mesell.

Però no ho saps, i l'arbre creix, i vell,
malalt de sol, et desperta amb el cant
de noms obscurs i signes, vulnerant
aquella pau sens ombra ni clivell.

Serà després que ens mirarem els ulls,
quan en els camps ja s'enfilin els brulls,
i encetarem el cabdell dels secrets.

Recobrarem, impossibles genets,
el ritme ocult que sols el cor difon:
direm "amor" reinventant el món.

Poema de Margalida Pons

Il·lustració de Pere Bennàssar

Cap al suïcidi dels atàvics fou l'embrió del que ara són les Edicions Atàviques de Llucmajor, i que sorgí empès per les coïssors plàstiques i literàries de Biel Thomàs, Pere Torrens, entre d'altres, en la revista Llucmajor de Pinte en Ample. Cap al gener del 86, i amb l'acompanyament de Blai Bonet, surt a llum el seu primer treball, Baleigs, configurat com una gran carpeta d'explosius i policromats grafismes, i a on s'hi adhereixen les col·laboracions d'altres artistes, com Toni Garau, Margalida Pons, Pere Bennàssar, Rafel Creus, Miquel Cardell...

Baleares. 29 d'abril del 1989.

Baleigs: Carpeta de serigrafies. Imatges: Biel Thomàs, Miquel Mascaró, Toni Garau, Maria Ginard, Dolors Mir, Pere Bennàssar. Textos: Joana Artigues, Pere Torrens, Joan B. Garau, Miquel Bezares, Miquel Cardell, Margalida Pons, Rafel Creus, Blai Bonet.